Roel en Hennie van Maarseveen B.V.
Roel en Hennie van Maarseveen Assurantiën B.V.

Klassieke Motorfiets Verzekering

Wijzigingen

Om een nieuwe motorfiets toe te voegen of een bestaande motorfiets af te voeren, kunt u naar de Wijzigings Service gaan en daar het formulier invullen.
Gegevens Klassieke Motorfiets
Verzamelpolis Motorfietsen

Downloads

Er zijn geen downloads beschikbaar.

Klassieke Motorfiets Verzekering


Zijn uw klassieke motorfietsen twintig jaar en ouder? Rijdt u maximaal 5.000 kilometer per jaar? Bent u 25 jaar of ouder, of bent u jonger en heeft u al een moderne auto of motorfiets als dagelijks vervoermiddel op naam staan?
Dan kunt u bij ons terecht voor uw klassieke motorfietsen!

Condities

- De motorfiets is twintig jaar of ouder.
- U rijdt niet meer dan maximaal 5.000 kilometer per jaar.
- De motorfiets moet gebruikt worden voor hobbydoeleinden. Geen zakelijk gebruik of permanent woon- en werkverkeer.

Premie - WA (wettelijke verplichting)

Alle onderstaande premies zijn exclusief € 5,-- poliskosten en 21% assurantiebelasting. (Per 01.01.2013).

Eerste motorfiets - motorfiets tussen 20 en 25 jaar: € 45,38 per jaar
Elke volgende motorfiets - motorfiets tussen 20 en 25 jaar: € 24,96 per jaar

Eerste motorfiets - motorfiets ouder dan 25 jaar: € 27,23 per jaar
Elke volgende motorfiets - motorfiets ouder dan 25 jaar: € 20,42 per jaar

WA verzekerde bedragen zijn: € 2.500.000,-- bij materi๋le schade en € 5.600.000,-- bij letselschade per gebeurtenis, per 01.01.2012.
Dit zijn de schades die u toebrengt aan een ander, vallende onder verkeers -en bezitsrisico`s volgens de W.A.M. (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen).

Condities - Brand+Diefstal,Beperkte en Voll. Casco

- Onderstaande condities gelden alleen voor Brand en Diefstal, Beperkte Casco- en Volledig Casco.
- Op de polis komt een nachtclausule. Dit houdt in dat u uw motorfiets altijd `s nachts moet binnenstallen, op slot in een gesloten ruimte. De nachtclausule is niet van toepassing als u zich met de motor buiten een straal van twee kilometer van uw woonplaats bevindt en daar niet binnen gestald kan worden.
- De motor hoeft niet per s้ getaxeerd te worden. U dient dan wel twee recente foto`s van de linker- en rechterkant van de motor op te sturen en de waarde op te geven. Dan geldt er de `dagwaarderegeling`.
- U kunt ook uw motor op eigen kosten laten taxeren. Dan geldt de `vaste waarderegeling` voor drie jaar. Na die drie jaar zult u wederom uw motor moeten laten taxeren door een erkend taxateur, om de `vaste waarderegeling` te houden. Anders vervalt die automatisch terug in de `dagwaarderegeling`,waar een afschrijvingsregeling in wordt aangehouden.

Premie - Brand +Diefstal en Premie Beperkte casco

Voor motorfietsen met een dagwaarde tot maximum € 15000,-- kunnen wij een brand -en diefstaldekking en een beperkte cascodekking (hieronder valt ook schade door oa. storm) afgeven.

De premie bedraagt 0,8% van de dagwaarde voor Brand en Diefstal

en 1,2% voor Beperkte Casco met een minimum premie €22,69. (excl. assurantiebelasting)

Het eigen risico bedraagt € 90,-- per gebeurtenis.

Premie - Volledig Casco

De premie voor Volledig Casco (hieronder valt naast de 2 bovengenoemde dekkingen ook schade door botsen, van de weg af raken en alle andere `van buiten komende onheilen`)bedraagt 2,5% van de dagwaarde tot maximum € 15000,--. De premie uitkomst is dan nog zonder assurantiebelasting.

Het eigen risico bedraagt € 90,-- per gebeurtenis.

Aanvullende verzekeringen:

Verhaalsrechtsbijstand:.
Premie per jaar €18,15 excl. 7,5% Assurantie Belasting. Per 1 maart 2011 is dit 9,7% en 21% ingaande 01.01.2013.

Motor Opzittenden Verzekering. Jaarpremie €18,15 voor bestuurder en 1 opzittende. Voor een zijspan combinatie, voor 3 opzittenden is de premie € 35,--. Uitkering bij overlijden €4538,--
Bij blijvende Invaliditeit € 9076,--.
Kledingschade € 454,--.

Klassieke Motorfiets Verzamelpolis

Verzamelpolis tot maximaal zeven klassieke motorfietsen, met vaste bestuurder(s), niet met de doelstelling om motorfietsen te verhandelen.
Heeft u meerdere klassieke motorfietsen, dan kunt u deze ook op ้้n polis zetten, tot maximaal zeven motorfietsen per polis. Tot 5.000 kilometer per jaar, per polis.

U kunt per jaar maximaal gratis vijf mutaties doorgeven, svp via de wijzigingsservice!

Premie

WA dekkingssommen zijn per polis €2.500.000,-- voor materiele schade en € 5.600.000,-- voor letselschade per gebeurtenis per 01.01.2012. WA-jaarpremie - motorfietsen ouder dan 15 jaar - ้้n vaste bestuurder - € 57,86
WA-jaarpremie - motorfietsen ouder dan 15 jaar - TWEE vaste bestuurders - € 57,86 plus 50% extra premie
WA-jaarpremie - motorfietsen ouder dan 15 jaar - DRIE vaste bestuurders € 57,86 plus 100% extra premie

WA-jaarpremie - alle motorfietsen zijn van v๓๓r 1960 - ้้n vaste bestuurder - € 38,67
WA-jaarpremie - alle motorfietsen zijn van v๓๓r 1960 - TWEE vaste bestuurders - € 57,86
WA-jaarpremie - alle motorfietsen zijn van v๓๓r 1960 - Drie vaste bestuurders - € 77,34

U kunt de motorfietsen ook tegen brand -en diefstaldekking of volledig cascodekking verzekeren.

Brand & Diefstal: de premie bedraagt 0,8% van de dagwaarde.

Voor een Harley Davidson bedraagt de premie 1,2% van de dagwaarde tot een maximum van € 15000,-- per motorfiets. Hiervoor is een taxatierapport verplicht gemaakt door een be๋idigd taxateur.

Voor een premieberekening van Volledig Casco kunt u het best contact opnemen.

Premies zijn exclusief € 5,00 poliskosten en 21% assurantie belasting, per 01.01.2013.

Premies Aanvullende verzekeringen zoals een verhaalsrechtsbijstand of een ongevallen opzittenden verzekering zie Klassieke Motorfietsen.

disclaimer | Diensten Advieswijzer | contact
Versie 2.3.0.1 100407
©2005-2014 Roel en Hennie van Maarseveen Assurantiën B.V.