Roel en Hennie van Maarseveen B.V.
Roel en Hennie van Maarseveen Assurantiën B.V.

Veel Gestelde Vragen

Telefonisch bereikbaar op...

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
08.30 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.30 uur
's avonds van 19:00 tot 20:00

Donderdag
08.30 tot 12.00 uur
's middags en 's avonds telefonisch gesloten

Zaterdag
09.00 tot 12.00 uur
's middags en 's avonds telefonisch geslotenTelefoon
0521-592885

Fax
0521-593446

E-mail
info@vanmaarseveenassurantien.nl

Per Post
Eemster 14,
7991 PP DWINGELOO

Veel Gestelde VragenWat is een ongevallen verzekering in het algemeen?De ongevallenverzekering is een sommenverzekering, meer in het bijzonder een persoonsverzekering. Verzekerd is een aan de verzekeringnemer of de in de polis aangewezen begunstigde te verrichten uitkering, wanneer de verzekerde een ongeval (een plotseling op het lichaam van de verzekerde inwerkend van buiten komend geweld) overkomt, dat zijn blijvende (levenslange) algehele (of gedeeltelijke) invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid dan wel zijn overlijden ten gevolge heeft. Veelal worden letsels van verschillende aard, die niet onder de definitie van ongeval vallen of waarvan het twijfelachtig is of zij eronder vallen, met een ongeval gelijkgesteld. Voor het bepalen van gedeeltelijke invaliditeit gelden uitsluitend medische normen gelden, ongeacht het beroep van de verzekerde. Van de verzekering wordt normaliter het risico van molest, motorrijden en vliegen anders dan als passagier in lijnvliegtuigen of charters uitgesloten; soms kan de verzekering tegen betaling van een premieopslag op dit punt worden uitgebreid. Men maakt wel onderscheid tussen: (a) de particuliere of persoonlijke ongevallenverzekering (zowel voor volwassenen als voor het hele gezin als voor kinderen) en (b) de collectieve ongevallenverzekering, die een bedrijf t.b.v. alle werknemers of bepaalde groepen onder hen sluit, al dan niet met vaste verzekerde sommen per groep werknemers, of met verzekerde sommen gerelateerd aan het salaris of loon. Naast de verzekeringen die dekking geven tegen ongevallen in het algemeen, kent men de verzekeringen tegen ongevallen die de verzekerde overkomen in speciale kwaliteit of omstandigheden, zoals tijdens vakantie- of zakenreizen, als bestuurder van een motorrijtuig of vliegtuig, als passagier van bepaalde vervoermiddelen (de zogenaamde ongevallenverzekering voor inzittenden), als bezoekerTerug naar FAQ Overzicht
disclaimer | Diensten Advieswijzer | contact
Versie 2.3.0.1 100407
©2005-2014 Roel en Hennie van Maarseveen Assurantiën B.V.