Roel en Hennie van Maarseveen B.V.
Roel en Hennie van Maarseveen Assurantiën B.V.

ProRechtPolis® Verzekering

Downloads

Er zijn geen downloads beschikbaar.

ProRechtPolis® Particulier


De ProRechtPolis® voor Particulieren is opgedeeld in vier modules. Verkeer, Consument & Wonen, Inkomen en Fiscaal & Vermogen. Lees hier meer over.

ARAG verzekeringen kent ook andere interessante tarieven. Zie WWW.ARAG.nl

Module Verkeer
Altijd veilig op weg

Met deze basismodule bent u direct verzekerd van rechtsbijstand in geval juridische geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer. Waar u zich ook bevindt, in Nederland of in het buitenland. Het maakt niet uit hoe u zich verplaatst per auto, wandelend of skiënd. Ook personen buiten uw gezin zijn meeverzekerd, wanneer zij met uw toestemming in uw vervoermiddel (mee)rijden. Denkt u bijvoorbeeld aan de schoolvriendinnetjes van uw dochtertje. Uniek is dat deze verzekering uw gehele verkeersrisico dekt, dus ook contractuele fouten die leiden tot ongevallen of schade aan uw auto. Als u bijvoorbeeld onenigheid krijgt met uw garage over een verkeerde reparatie, waardoor uw ongeval veroorzaakt werd, dan staat deze verzekering u bij.

Overal verzekerd
Met de verkeersmodule bent u wereldwijd verzekerd. Binnen Europa en landen rondom de Middellandse Zee worden de gebruikelijke externe kosten voor juridische hulp vergoed. Buiten Europa geldt een maximale dekking van de externe kosten van € 10.000,-- per gebeurtenis.

Directe hulp
Bent u in het buitenland in voorlopige hechtenis genomen of is er beslag gelegd op uw voertuig, dan stelt deze verzekering als renteloze lening eenwaarborgsom van maximaal € 50.000,-- ter beschikking. Strafzaken zijn in beginsel niet verzekerd, maar wanneer u vervolgt wordt wegens dood of letsel door schuld, biedt deze verzekering wel direct dekking.

Module Consument & Wonen
Veilig in en om het huis

Bij consumentenkwesties gaat het om veel geschillen waar u als particulier mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld schade aan uw bezittingen die door iemand anders is veroorzaakt of conflicten over het kopen of huren van een artikel, of over een aan u geleverde dienst. Zelfs geschillen over aankopen via het internet binnen de Europese Unie vallen onder de dekking. En in aanvulling op uw AansprakelijkheidsVerzekeringParticulier (AVP), wordt u ook hulp geboden wanneer u wordt aangesproken op onrechtmatig handelen tegenover anderen en u zich daartegen wilt verweren. Verder kunt u een beroep doen op deze verzekering voor zaken die te maken hebben met bestuurs-, personen-, familie- en erfrecht. Geen dekking bij echtscheiding en/of einde samenlevingsverband en de gevolgen van.
Onder woonzaken vallen alle geschillen die in direct verband staan met het wonen op zich, zoals koop- of huurgeschillen.(Niet een woning die u niet bewoont, heeft bewoond of gaat bewonen en verhuur van uw woning.) Maar ook een conflict met uw aannemer of met de gemeente valt hieronder, of een geschil met de buren over het kappen van een boom, om maar iets te noemen. Gaat het om consumentengeschillen, dan geldt de verzekering voor de gehele Europese Unie. Voor zaken rond wonen bent u in Nederland verzekerd. Wel is er een wachttijd van 3 maanden, maar er zijn ook uitzonderingen hierin. Vraag ernaar!

Module Inkomen
Uw inkomen veiliggesteld

De module Inkomen heeft betrekking op geschillen die te maken hebben met uw inkomen. Niet alleen arbeidsconflicten vallen hieronder, maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken en pensioenkwesties.
U kunt bijvoorbeeld met een gedwongen ontslag geconfronteerd worden. In conflict raken met uw uitvoeringsinstelling over de vaststelling van uw uitkering. Of door een langdurige ziekte met indirecte schade te maken krijgt. De gehele Europese Unie is hierdoor het verzekeringsgebied. Wel is er een wachttijd van 3 maanden, maar er zijn ook uitzonderingen hierin. Vraag ernaar! Geen dekking bij het uitoefenen van een vrij beroep of (op te starten) bedrijf.

Module Fiscaal & Vermogen
Veiligheid voor uw kapitaal

Als u deze module aan uw polis toevoegt, heeft u de meest uitgebreide dekking. Met deze module zijn niet alleen geschillen met de belastinginspecteur over uw inkomsten- en vermogenbelasting gedekt, maar ook conflicten over successierecht en onroerendzaakbelasting. In genoemde voorbeelden wordt dekking geboden in de beroepsfase.
Ook geschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties en opties in Nederland vallen onder deze module.
Denkt u aan een vakantie in het buitenland te willen kopen? Dan is het een geruststellende gedachte dat geschillen rond bijvoorbeeld de aankoop en verbouwing van een tweede woning zijn gedekt in de gehele Europese Unie. (Geen dekking als u de woning verhuurd, niet zelf bewoond of heeft bewoond.) Wel is er een wachttijd van 3 maanden, maar er zijn ook uitzonderingen hierin. Vraag ernaar!

Premie per 01.01.2014 aangepast en exclusief 21% assurantiebelasting per 01.01.2013 ingegaan en € 4,-- poliskosten. Gebaseerd op particulieren zaken op een jaarcontract en eigen woning. Voor een huurwoning of andere situaties zijn andere modules en premies van toepassing. Wij verwijzen u daarvor naar de site van ARAG.nl. Ook kan het contract op basis van 5 jaar met 3% premiekorting. Hiervoormoet u dan extra tekenen.

Module  
Jaar
Halfjaar
Kwartaal
Maand
A Verkeer
€ 65,30
€ 33,63
€ 16,98
€ 5,71
A+B Verkeer + Consument & Wonen
€ 164,69
€ 84,82
€ 42,82
€ 14,40
A+B+C Verkeer + Consument & Wonen + Inkomen
€ 253,50
€ 130,56
€ 65,91
€ 26,46
A+B+C+D Verkeer + Consument & Wonen +
Inkomen + Fiscaal & Vermogen
€ 302,60
€ 155,85
€ 78,68
€ 26,46
disclaimer | Diensten Advieswijzer | contact
Versie 2.3.0.1 100407
©2005-2014 Roel en Hennie van Maarseveen Assurantiën B.V.