Roel en Hennie van Maarseveen B.V.
Roel en Hennie van Maarseveen Assurantiën B.V.

Verzamelpolis Klassieke Bromfietsen

Aanvragen verzekering

Het aanvraagformulier kunt u uitsluitend telefonisch aanvragen. Wij verzoeken u dit formulier volledig ingevuld terug te sturen tezamen met een kopie van het kenteken bewijs (deel A en B) of een kopie van het verzekeringsbewijs. Ook dient u een kopie van uw rijbewijs of bromfiets certificaat mee te zenden.
Als één of meer van deze onderdelen ontbreken, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Wijzigingen

Om een nieuwe bromfiets toe te voegen of een bestaande bromfiets af te voeren, kunt u naar de Wijzigings Service gaan en daar het formulier invullen.
Wijzigingsformulier Klassieke Bromfiets Verzamelpolis

Downloads

Geen downloads beschikbaar.

Veranderingen

Vanaf nu kun je maar maximaal zeven bromfietsen op één verzamelpolis zetten. Dit in verband met de invoering van het bromfietskenteken.
Voor de bestaande polissen ingegaan vóór 1 september 2005, blijft het onbeperkt.

Verzamelpolis Klassieke Bromfietsen


Bent u twintig jaar of ouder en heeft u meerdere bromfietsen, eveneens twintig jaar of ouder, en heeft u bovendien een ander gemotoriseerd voertuig op naam staan, zoals een motor, auto of andere bromfiets/scooter op het moderne bromfietstarief, voor dagelijks gebruik? Dan is dit de verzekering waar u naar op zoek was!

Condities

- De bromfiets moet minimaal twintig (20) jaar oud zijn. (Geen bakfietsen of brommobielen.)
- De leeftijd van de verzekeringnemer en feitelijke vaste bestuurder moet tenminste twintig jaar zijn.
- De verzekerde bromfietsen kunnen niet uitgeleend worden. Ook zijn ééndagsdekkingen niet mogelijk.
- Er mag niet meer dan totaal 2.000 kilometer per jaar worden gereden.
- U moet in het bezit zijn van een ander gemotoriseerd dagelijks vervoermiddel die op uw naam staat. Hiermee wordt een auto, motor of moderne bromfiets bedoeld. Dit geldt ook voor de feitelijke bestuurder.
- Elke bromfiets dient bij ons bekend te zijn, anders is er geen dekking! Koopt u er tussentijds een bromfiets bij of verkoopt u er juist een, dan dient u dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten. Het makkelijkst is om gebruik te maken van de Wijzigings Service.
- Het gebruik is uitsluitend bedoeld voor hobbydoeleinden. Dus geen permanent woon- en werkverkeer.
- Het is geen "handelaarspolis". Dus niet bedoelt als men regelmatig bromfietsen koopt en verkoopt. Als dit wel het geval is, zult u bromfietsen buiten de polis moeten houden en schorsen op het postkantoor.
- U bent verplicht een helm te dragen.
- Er kunnen maximaal vijftien bromfietsen op één verzamelpolis verzekerd worden.
Verder verwachten wij van de klant dat de gegevens volledig aan ons worden doorgegeven. Merk/type, echte bouwjaar, kenteken-meldcode.

Premie

De onderstaande premie is exclusief € 8,50 poliskosten (eenmalig) en 21% (ingaande 01.01.2013) assurantiebelasting.

WA - één vaste bestuurder en maximaal één bromfiets tegelijk in gebruik - per jaar: €56,07
WA - twee vaste bestuurders en maximaal twee bromfietsen tegelijk in gebruik - per jaar: €84,11
WA - drie vaste bestuurders en maximaal drie bromfietsen tegelijk in gebruik - per jaar: €114,11

WA verzekerd bedragen zijn: € 2.500.000,--bij materiële schade en € 5.600.000,-- (sinds 01.01.2012) bij letsel schade per gebeurtenis.
Dit is verkeersschade die u toebrengt aan een ander.

De eerste keer wordt de premie door de maatschappij automatisch éénmalig geïncasseerd. Vergeet dus niet uw giro- of bankrekening nummer in te vullen op het aanvraagformulier.

Aanvullende mogelijkheden

Verhaalservice - vanaf € 11,50 tot € 17,02 exclusief 21% assurantiebelasting ingaande 01.01.2013. Premie en voorwaarden kunnen verschillen is afhankelijk van de verz. maatschappij.
In geval van een ongeluk helpt de maatschappij u de materiële (letselschade afhankelijk van de maatschappij) terug te vorderen op de tegenparty, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Ongevallen opzittendenverzekering - vanaf € 15,-- tot € 18,01. Premie en voorwaarden kunnen verschillen, is afhankelijk van de verz. Maatschappij.
De bestuurder en minimaal één medepassagier zijn hiermee verzekerd van een eenmalige uitkering, als gevolg van een ongeval met de bromfiets en er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. De verzekerde bedragen zijn oa. bij blijvende invaliditeit €12.500,-- en bij overlijden € 2.500,--. De bedragen kunnen afwijken. Die bedragen zijn afhankelijk van waar de verzekering wordt onder gebracht. Dit geldt ook of er voor de schade aan kleding/helm en bagageschade dekking is. Dit kunt u ons navragen.

Aankoop of verkoop

Koopt u ondertussen een bromfiets erbij, dan moet u voordat u erop gaat rijden, dit doorgeven aan ons kantoor. Alle bromfietsen moeten bij ons bekend zijn. Na het doorgeven van de wijziging krijgt u een nieuwe bijlagebrief. Merk, type, bouwjaar en framenummer zijn de gegevens die u bij de hand moet hebben.
Dit geldt ook bij het verkopen van een bromfiets. Gebruik onze wijzigingsservice svp!
disclaimer | Diensten Advieswijzer | contact
Versie 2.3.0.1 100407
©2005-2014 Roel en Hennie van Maarseveen Assurantiën B.V.